CategorieCultură

Literatură despre și nu de propagandă

L

„Magul de la Kremlin” reprezintă o apariție inedită pe piața de carte ce se cuvine a fi semnalată cu insistență. Romanul surprinde nu atât prin subiectul omniprezent în discursul public, cât prin modul lucid de abordare a unei teme disputate până la saturație. Autorul reușește să producă o mostră de literatură despre și nu de propagandă – calitate tot mai rară chiar și printre scriitorii de meserie, ceea ce o face cu atât mai impresionantă în cazul unuia metamorfozat tocmai din consultant politic.

(more…)

Cronenberg la dublu

C

Draperiile se deschid larg. Lumina alungă obscuritatea dormitorului conjugal. Dimineața aduce speranța unui nou început. Scriitorul geme. Corpul îi este anchilozat după somnul lung. Cadrul parcurge o rotație completă. Privirea este captivată de mișcarea hipnotică. Lumea se întoarce pe dos. Amețeala se transformă în greață. Bun venit în universul cinematografic al lui Brandon Cronenberg.

(more…)

Apocalipsa după Nicolas Winding Refn

A

Eram obișnuiți ca NWR să prioritizeze forma în dauna fondului cu implicații negative pentru coeziunea produsului finit. Perfecționismul estetic contrastează puternic cu superficialitatea ideatică a filmelor precedente. Odată cu Too Old to Die Young, regizorul danez reușește în premieră să atingă un echilibru calitativ între imagine și conținut. Probabil că meritul îi revine și colaboratorului său în crearea seriei, Ed Brubaker. Narațiunea urmărește o direcție coerentă sub aparența labirintică de-a lungul căreia privitorul slalomează printre multiple rute de interpretare.

(more…)

Ni s-a frânt dreapta intelectuală

N

În mediul online circulă o nouă listă alcătuită de unul dintre cei mai harnici calomniatori formați în umbra „dreptei intelectuale”. Pe listă ar figura – pentru a da cuvântul acestui mai puțin înzestrat participant la dezbaterea publică – „răspândaci ai propagandei Rusiei” care s-ar face vinovați de enunțarea unor puncte de vedere favorabile invadatorilor din Ucraina. Autorul face parte din colectivul unei platforme cu o istorie controversată care își propunea să revitalizeze conservatorismul românesc prin importul sistematic de teme și abordări din surse alogene. „Ciomăgarii dreptei”, cum îi numea în glumă un amic al cărui nume se regăsește, bineînțeles, pe lista respectivă, adoptaseră încă de pe atunci un stil caracteristic mai degrabă stângii. Materialele publicate se remarcau mai des prin agresivitatea discursivă decât prin substanța intelectuală.

(more…)

Substanța de contrast a patologiei totalitariste

S

Crizele acționează ca o substanță de contrast pentru depistarea patologiilor ideologice din corpul social. Pandemia COVID-19 nu face excepție. Alarmismul mediatic provoacă spasme totalitariste în mediile de orientare progresistă al căror ideal politic se poate traduce ca o perpetuă stare de urgență. Predilecția spre coerciție se dovedește intrinsecă mentalităților formate la școala de gândire revoluționară. Recursul la forța nu în orice circumstanțe legitimă a statului decurge în mod natural din adeziunea la sisteme de credință ce instigă manifestarea sentimentelor de certitudine și indignare. Dezbaterea publică este compromisă iremediabil de pronunțatele accente emoționale din tonul comentariatului puternic reactiv.

(more…)

Muzica civilizaţiei post-industriale

M

Muzica electronică sublimează mediul post-industrial al civilizaţiei occidentale. În compoziţiile sale se regăsesc ecouri ale progresului tehnologic şi ale implicaţiilor sale prezente sau viitoare asupra existenţei umane. Aranjamentele muzicale redau cu fidelitate tensiunea care continuă să se acumuleze între om şi creaţiile sale materiale. Dinamica relaţiei dintre persoana umană şi maşină dobândeşte astfel o reprezentare artistică.

Muzica electronică rezonează parţial cu etosul timpului actual şi al spaţiului său de origine. Maşina instaurează diminuarea umanităţii într-o epocă orientată spre atingerea transcendenţei prin ştiinţă. Ierarhia firească se inversează pentru a reflecta superioritatea creaţiei artificiale în dauna celei naturale. Fiinţa umană este pe cale să devină o relicvă a trecutului, o etapă încheiată printre vârstele nesfârşite ale universului. (more…)